Svet-Stranek.cz
regenerační studio
MASARE

K zamyšlení - články energetické vnímání, Litoterpaie:regenerační studio

K zamyšlení - články energetické vnímání, Litoterpaie


V životě se nedá ani jeden jediný okamžik vrátit zpět.Pochopení proč jsme někdy nemocní a co pro to můžeme udělat.

Každý člověk ovlivňuje svojí psychikou jestli bude v pohodě a zdraví nebo nemocný. Pokud dochází k trvalejšímu poškození psychiky a člověk se nevyrovná s prožitkem má to negativní vliv na tělo, které vytváří reakce, které se projevují nejčastěji tzv. nemocí, bolestí, a mnoho souvisejících zdravotních problémů. Jestli negativně zareaguje naše psychika, automaticky negativně zareaguje i naše tělo. Cílem a snahou je udržení balance mezi negativními a pozitivními reakcemi.

Chuť vyrovnat se s negativním vlivem, který jsme prožili není pokaždé lehce k mání, pokud si to člověk neuědomí nebo potřebuje pomoc to pochopit. Nevyrovná-li se psychika s prožitkem, bude i nadále reagovat negativně a tělo negativní reakce zkopíruje. V době, kdy probíhají
negativní reakcena psychice a v těle nemusíme pocitovat nemoc nebo bolest, ale dochází ke změnám, které se dějí v nás / na vědomé i nevědomé úrovni, bez projevu na venek.Také špatným chování kde se často setkáváme s ubližováním, závistí, zklamáním, egem či materálním stereotypem se nakumulují negativní reakce vtěle, kde se projeví změny, které začneme pociťovat poškozením na psychice i tělu kde právě vzniká nemoc v různých podobách. Právě projevem nemoci reaguje tělo na nerovnováhu a snaží samovyrovnat procesem napravení, regenerováním a pořádkem kde mnoho lidí si neuvědomí. Obnovení rovnováhy vždy vyžaduje určitý čas a těžko se dá zvládnout rychle. Uspěchem ke zdraví je uvědomění se vyrovnat s bloky, problémy a traumaty. Sami jsme si nemoc způsobili a sami se jí můžeme zbavit. Začneme-li konečně naslouchat tělu a psychice jsme k uzdravení blízko.
Pocity strachu a zoufalství.

Poslední dobou je fenoménem strašit a co nejvíce a to ve všem. Zbytečně se netrapte tyto peripetie nás budou provázet celým životem a stálé nové strachové stimuly, nás budou provázet a obklopovat do chvíle, kdy pochopíme podstatu bytí, života, myšlenky.Energetický boj, čeho se vyvarovat.

K výměně energie dochází mezi lidmi neustále a ne vždy má tato výměna příznivý účinek na zdraví. Energie prospívající zdraví se zpravidla přenáší mezi zamilovanými či mezi matkou a dítětem. K příkladům výměny negativní energie lze zařadit případy, kdy se na sebe lidé hněvají, žárlí jeden na druhého, nebo ze sebe mají strach. Začněte sledovat jaké pocity ve vás různí lidé vyvolávají. Dovolte intuici, aby vám sdělovala informace o lidech a tom, jak vaše energie reaguje na energii jejich a naopak.

Buďte si vědomi nejběžnějších typů výměny negativních energií mezi lidmi. V zaměstnání se nezřídka setkáváme se špatně vyváženou energií. Častou příčinou je například výměna energie mezi lidmi, kteří řeší zrovna nějaký svůj problém s jinými lidmi. Na tom není nic překvapujícího. Jen si vzpomeňte,jak těžké je zbavit se nepříjemných pocitů, když se s někým pohádáte.

Hádky / rozepře vznikají většinou bojem o energii, protože nemumíme čerpat energii s přírody, přestáváme být napojeni na universum. K odčerpávání energie dochází na mnoha úrovních.

Pokud bude převládát negativní energie ve většině případů dochází k proděravění aury a stráty životní energie. Také strácíme ochranu a přichází nemoc.


LITOTERAPIE

Krystal a člověk - energie z přírody která pomáhá


Krystaly jsou cennou pomocí ke znovuvytvoření harmonické rovnováhy, protože v sobě nesou energie. Základy využití prostřednictvím drahokamů je schopnost pohlcovat, odrážet a vyzařovat základní životní síly. Zajímáme -li se o naše okolí, uvědomujeme si energie, které se rozpadají na vibrace atomů a molekul. Seskupení atomů s jinými určuje, jaké molekuly budou formovat jaký materiál. Jsou to krystalické projevy atomů vytvořených v procesu očišťování a koncentrace nejzákladnějších forem materiálního bytí. Využitím krystalů podporují vnitřní obranný systém člověka k překonání nemoci a stresových duševních stavů. Drahé kameny pracují na základě vibrací, harmonizují čakry a uvádějí do rovnováhy auru, odvádí přebytečné nebo posiluje nedostatečné. Kolik je odlišností v jednom druhu kamene, tolik je různorodosti v lidech. Každé tělo reaguje na stejný kámen jiným způsobem.

Drahé kameny koncentrují v nejvyšší míře duchovní energii. Musíme však vědět, na který problém jaký kámen použít pro skutečný efekt. Nejedná se pouze o očistný postup ale k pře-programovacímu procesu a uvědomění si změny sebe samé.

U nás běžně kombinujeme a využíváme tuto úžasnou sílu krystalické energie v praxi.

Zajímáme se kromě litoterapie o využití energie a transformace z dalších minerálů, rostlin, vody a energetických míst, které jsou pro nás nekonečným poznáváním.Chování vody a její aktivita


Aktivita vody je věc, kterou využíváme v každodenním životě.


Voda ve formě kapaliny jejakýmsi skupenstvím mezi pevným a plynným. V plynné podobě jsou molekuly samostatné a volně se pohybují. Oproti tomuv  pevném skupenství jsou molekuly spojeny pevně a tvoří krystalickou mřížku. Voda ve formě kapaliny obsahuje obojí, tedy jak volné molekuly, tak i jejich shluky v podobě tekutých krystalů.  Právě neustálá výměna, k níž dochází mezi oběma skupinami, je podstatou aktivity vody, která se ale navenek nijak neprojevuje.
Například tehdy, když si horkou vodou zaléváme čaj. Voda s vyšší teplotou totiž snadněji přijímá látky, které jsou v ní rozpuštěné a dokáže jich pojmout větší množství. Toho využívá i náš organismus, který se při horečce zahřívá, čímž zvyšuje svou aktivitu amůže pak lépe bojovat s nemocí.
Aktivitu vody můžeme ovlivnit nejen ohřevem. K důležitým faktorům patří její zhušťování, zpomalování, změny Ph, změny obsahu kyslíku,rezonanční princip, zeta potenciál, pohyb a způsob proudění.

Není nad ranní vlažnou vodu s citronem. Teplota vody by neměla přesahnout teplotu lidského těla.S čím vám tenhle citronový zázrak pomůže?

a.Vyrovnává tlak a pH

Citron příznivě ovlivňuje srdeční činnost a zmírňuje výkyvy tlaku. Pijte vodu s citronem pravidelně každé ráno a stres vás tolik nerozhodí. Prohřeje organismus a je velmi blahodárný pro podporu trávení.

Přestože se tomůže zdát jako paradox, citron organismus neokyseluje, ale naopak působí jako zásada.To se hodí, pokud konzumujete třeba hodně červeného masa, kávy nebo alkoholu. Právě tyto kyselé potraviny totiž trápí žaludek i zažívací ústrojí a způsobují pálení žáhy, zácpu nebožaludeční nevolnosti.

Chcete-li si dopřátsvé oblíbené dobroty bez následků, dejte si sklenici vody s citronem – narušenou rovnováhu pH vyrovnává a váš organismus zklidní.

b.Očišťuje organismus a usnadňuje hubnutí díky pektinovévláknině

c.Posiluje imunitní systém

Citron obsahuje velké množství vitamín C. a zdraví prospěšných antioxidantů.

d.Zlepšuje hojení a

omlazujepleť

  • zastavuje krvácení dásní,

  • zmírňuje bolest zubů,

  • odstraňuje zápach z úst

  • a uvolňuje dýchací cesty.

Obsahuje také kyselinuaskorbovou, která pozitivně ovlivňuje všechny pojivové tkáně, kosti a chrupavky. To vše dohromady chrání a omlazuje organismus.Tělo je ohromující samo-léčivý organismus
Proto vezměte na vědomí, že , pokouší se uvést do rovnováhy funkce jednotlivých orgánů i systémů v těle. „Příznaky“ nemoci často bývají jen prosbou o pomoc, kterou se na nás obrací naše vlastní biologie. Moudrý člověk naslouchá těmto prosbám, pokouší se porozumět, co znamenají, a reagovat na ně zvýšenou péčí o své tělo.
návštěvníků stránky
celkem16 292